Termeni și condiții

societatea comercială Web Retail s.r.l., cu sediul la adresa: Husinecká 903/10, Praga 3, 130 00, Cehia, Reg.C: 28876431

înregistrată în Registrul Comerțului la Tribunalul Municipal din Praga, Secțiunea C, poziția 150602

în scopul vânzării de bunuri prin intermediul magazinului online, aflat la adresa de internet

Proiectoare-Lampi.ro

Conținut

 1. Dispoziții introductive
 2. Contul de utilizator
 3. Încheierea contractului de cumpărare
 4. Prețul produselor și termenii de plată
 5. Dreptul de retragere
 6. Transportul și livrarea produselor
 7. Răspunderea pentru executarea defectuoasă
 8. Alte drepturi și obligații ale părților contractante
 9. Protejarea datelor cu caracter personal
 10. Responsabilitate și diseminarea informațiilor
 11. Legea comerțului electronic
 12. Livrarea
 13. Prevederi finale

Problemele legate de garanție și de tratarea reclamațiilor sunt soluționate de procedura de reclamații.

1. DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

 • 1.1. Acești termeni și condiții (mai departe doar „termeni și condiții“) ai societății comerciale Web Retail s.r.l., cu sediul în strada Husinecká 903/10, Nr. Reg. C: 28876431, înregistrată la Registrul Comerțului de la Tribunalul Municipal din Praga, Secțiunea C, pozția 150602 (mai departe doar „vânzătorul“) sunt supuse prevederilor secțiunii 1751 (1) din Legea nr. 89/2012, Codul Civil (mai departe doar „Codul Civil“) și reglementează drepturile și obligațiile reciproce ale părților care decurg din sau în legătură cu contractul de cumpărare (mai departe doar „contractul de cumpărare “) încheiat între vânzător și altă persoană fizică (în continuare doar „cumpărător“) prin intermediul magazinului online al vânzătorului. Magazinul online este operat de vânzător pe paginile web situate la adresa de internet Proiectoare-Lampi.ro (mai departe doar „pagina web“), și aceasta prin intermediul interfeței paginii web (mai departe doar „interfața web a magazinului“).  
 •  
 • 1.2. Termenii și condițiile nu se aplică situațiiilor în care persoana care intenționează să cumpere bunuri de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care în procesul comenzii acționează în limitele activității sau în exercitarea independentă a profesiei lor. Prin indicarea nr. IRC în datele de facturare la comandă, cumpărătorul declară că efectuează achiziția în cadrul activității sale de afaceri.  
 •  
 • 1.3. Există posibilitatea negocierii altor termeni și condiții decât cele de față. Dispozițiile speciale din contractul de vânzare au prioritate față de prevederile standard. 
 •  
 • 1.4. Prevederile termenilor și condițiilor reprezintă o parte integrantă a contractului de vânzare-cumpărare. Contractul de vânzare-cumpărare, termeni și condițiile sunt redactate în limba info@proiectoare-lampi.ro. Contractul de vânzare-cumpărare poate fi redactat în limba info@proiectoare-lampi.ro.  
 •  
 • 1.5. Vânzătorul poate modifica sau completa formularea termenilor și condițiilor. Prin această acțiune nu sunt afectate drepturile și îndatoririle în vigoare pe perioada valabilității termenilor anteriori.

2. CONTUL DE UTILIZATOR

 • 2.1. Cumpărătorul poate accesa interfața de utilizator a paginii web pe baza înregistrării acestuia pe pagina web a vânzătorului. Cumpărătorul poate comanda marfa prin intermediul interfeței de utilizator (mai departe doar „contul de utilizator“). Cumpărător poate efectua o comandă de marfă și fără a se înregistra direct din interfața de utilizator a magazinului.  
 •  
 • 2.2. Atât la înregistrare cât și cu ocazia comenzii, cumpărătorul este obligat să furnizeze informații reale și corecte. Cumpărătorul este obligat să actualizeze informațiile furnizate în contul de utilizator ori de câte ori este necesar. Informațiile conținute de contul de utilizator al cumpărătorului sunt considerate de vânzător ca fiind corecte.  
 •  
 • 2.3. Accesul la contul de utilizator este protejat prin numele de utilizator și parolă. Cumpărătorul trebuie să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru a accesa contul său de utilizator.  
 •  
 • 2.4. Cumpărătorul nu este autorizat să permită utilizarea contului său de utilizator de către terți.  
 •  
 • 2.5. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, mai ales în situația în care cumpărătorul nu-și folosește contul de utilizator o perioadă de cel puțin 1 an, sau când cumpărătorul își încalcă obligațiile rezultând din contractul de vânzare (inclusiv condițiile contractuale).  
 •  
 • 2.6. Cumpărătorul acceptă posibilitatea de a nu avea contul de utilizator la dispoziție în mod continuu, luând în considerare necesitatea întreținerii hardware-ului și software-ului vânzătorului, eventual necesitatea întreținerii hardware-ului și software-ului unor terți.

3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CUMPǍRARE

 • 3.1. Toate prezentările mărfurilor plasate pe interfața web a magazinului sunt de natură informativă, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare pentru aceste bunuri. Secțiunea 1732 (2) din Codul civil nu este aplicabilă.  
 •  
 • 3.2. Interfața web a magazinului conține informații despre produse, inclusiv prețurile produselor individuale. Prețurile produselor sunt afișate inclusiv taxa pe valoarea adăugată și toate taxele aferente. Prețul produselor rămâne valabil atât timp cât acestea sunt afișate pe interfața web a magazinului. Această dispoziție nu limitează capacitatea vânzătorului de a încheia un contract de cumpărare în condiții negociate individual.  
 •  
 • 3.3. Interfața web a magazinului conține, de asemenea, informații privind costurile aferente ambalării și livrării produselor. Informațiile privind costurile asociate cu ambalarea și livrarea mărfurilor prezentate pe interfața web a magazinului sunt valabile numai în cazul în care mărfurile sunt livrate pe teritoriul România.  
 •  
 • 3.4. Pentru a comanda produsele, cumpărătorul completează formularul de comandă de pe interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține, în special, informații despre:
  • 3.4.1. marfa comandată (cumpărătorul "inserează" produsele comandate " în coșul electronic de cumpărături al interfeței web a magazinului);  
  • 3.4.2. modalitatea de plată a prețului de cumpărare al produselor, detalii privind metoda de livrare selectată pentru bunurile comandate, și  
  • 3.4.3. informații privind costurile aferente livrării produselor (mai departe denumite în mod colectiv „comanda“).
  •  
 • 3.5. Înainte de a trimite comanda către vânzător, cumpărătorul are dreptul să verifice și să modifice datele pe care le-a introdus în comandă. Cumpărătorul trimite vânzătorului comanda printr-un clic pe butonul „TRIMITERE COMANDA“. Informațiile menționate în comandă sunt considerate de vânzător ca fiind corecte. Vânzătorul confirmă comanda imediat după primirea acesteia, și anume prin e-mail la adresa de e-mail a cumpărătorului specificată în contul de utilizator sau în comandă (mai departe doar „adresa electronică a cumpărătorului“).  
 •  
 • 3.6. Vânzătorul are întotdeauna dreptul ca în funcție de caracterul comenzii (cantitatea mărfii, prețul de achiziție, costurile de transport estimate) să solicite cumpărătorului confirmarea suplimentară a comenzii (de exemplu în scris sau telefonic).  
 •  
 • 3.7. Relația contractuală dintre vânzător și cumpărător este generată de primirea comenzii (acceptarea) din partea vânzătorului, acceptul fiind trimis personal de către vânzător prin intermediul poștei electronice la adresa de poștă electronică a cumpărătorului, după ce vânzătorul a controlat comanda. Comanda nu se consideră primită doar prin confirmarea de primire a comenzii prin intermediul unui e-mail trimis automat la momentul trimiterii comenzii de către client. În cazul în care confirmarea de primire nu există, contractul se consideră încheiat în momentul când cumpărătorul preia produsele comandate.
 •  
 • 3.8. În   cazul în care apare evident o eroare tehnică a vânzătorului la plasarea prețului bunurilor pe interfața web a magazinului sau în  procesul comenzii, vânzătorul nu este obligat să livreze bunurile cumpărătorului la acest preț complet incorect chiar și în  cazul în care cumpărătorul a primit confirmarea comenzii în conformitate cu acești termeni și condiții. În acest caz, vânzătorul își rezervă dreptul de a se retrage din contract.
 •  
 • 3.9. Dacă prețul citat pe interfața web a mărfii sau în  procesul de comandă nu mai este actualizat, vânzătorul notifică cu promptitudine cumpărătorul asupra acestui fapt. În cazul în care comanda cumpărătorului nu a fost încă primită, vânzătorul nu este obligat să încheie contractul.
 •  
 • 3.10. Cumpărătorul este de acord să utilizeze mijloace de comunicare la distanță la încheierea contractului de cumpărare. Costurile suportate de un cumpărător atunci când utilizează mijloace de comunicare la distanță în legătură cu încheierea unui contract de cumpărare (costurile conexiunii la internet, costurile apelurilor telefonice) sunt suportate de cumpărător însuși, iar aceste costuri nu diferă de tarifele de bază.

4. PREȚUL PRODUSELOR ȘI CONDIȚIILE DE PLATǍ

 • 4.1. Prețul produselor și orice costuri asociate bunurilor în baza contractului de cumpărare pot fi achitate de cumpărător în următoarele moduri:
  • în numerar la livrare la un loc prestabilit de cumpărător prin intermediul comenzii;  
  • prin transfer bancar în contul vânzătorului nr. CZ35 2060 0000 0000 0108 4699 cu BIC-Code: CITFCZPPXXX deținut la organizația CITFIN, sporitelni druzstvo, Praga 5, Cehia
  • prin transfer electronic prin intermediul sistemului de plată Pay Pal;  
  • prin cardul de debit sau de credit direct pe site.    
 •  
 • 4.2. În plus față cu prețul de cumpărare, cumpărătorul este de asemenea obligat să plătească vânzătorului costurile aferente ambalării și livrării mărfurilor la valoarea convenită. Dacă nu se specifică altfel, prețul de achiziție se consideră împreună cu costurile asociate livrării.  
 •  
 • 4.3. De obicei, vânzătorul nu solicită un avans sau altă plată similară de la cumpărător. Pentru comenzile cu valoare mare, vânzătorul își rezervă dreptul de a solicita un avans. Acesta nu afectează dispozițiile articolului 4.6 din Termeni și Condiții referitoare la obligația de a plăti în avans prețul de achiziție al bunurilor.  
 •  
 • 4.4. În cazul plății în numerar sau în numerar la livrare, prețul de achiziție este plătibil la primirea bunurilor. În cazul unei plăți fără numerar, prețul de achiziție este plătibil în termen de 14 zile de la încheierea contractului de cumpărare.  
 •  
 • 4.5. În cazul plății fără numerar, cumpărătorul este obligat să menționeze numărul de identificare a comenzii la momentul efectuării plății. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de cumpărare este îndeplinită atunci când suma corespunzătoare este creditată în contul vânzătorului.  
 •  
 • 4.6. În cazul în care cumpărătorul nu trimite o confirmare suplimentară a comenzii (articolul 3.6), vânzătorul are dreptul de a solicita plata prețului integral de cumpărare înainte ca mărfurile să fie expediate către cumpărător. Articolul 2119 alineatul (1) din Codul civil nu se aplică.  
 •  
 • 4.7. Orice reduceri ale prețului bunurilor furnizate de vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate.  
 •  
 • 4.8. Dacă practica uzuală o cere sau dacă este prevăzut de reglementările legale generale obligatorii, vânzătorul emite cumpărătorului un document fiscal - factură - pentru plata efectuată în baza contractului de cumpărare. Vânzătorul este plătitor de TVA. Documentul fiscal - factura - este emisă de vânzător cumpărătorului după achitarea contravalorii produselor, și trimisă în format electronic pe adresa de e-mail a cumpărătorului sau în format fizic, pe hârtie, în interiorul coletului, împreună cu produsele achiziționate.
 •  
 • 4.9. Cumpărătorul recunoaște că nu este posibilă modificarea datelor de facturare furnizare vânzătorului după emiterea documentului fiscal - facturii.

5. DREPTUL DE RETRAGERE DIN CONTRACTUL DE CUMPǍRARE

 • 5.1. Cumpărătorul constată că, în conformitate cu articolul 1837 din Codul civil, nu este posibilă, între altele, retragerea din contractul de cumpărare a unor bunuri care au fost ajustate în funcție de dorința cumpărătorului sau special pentru acesta, din contractul de cumpărare pentru livrarea de mărfuri rapid perisabile, dacă produsul a fost amestecat ireversibil cu alte bunuri după livrare, din contractul de cumpărare pentru furnizarea de bunuri în ambalaje sigilate pe care consumatorul le-a scos din ambalaj și din motive igienice nu pot fi returnate, și din contractul de cumpărare pentru livrarea unei înregistrări de sunet sau imagini sau a unui program de calculator, unde ambalajul produsului nu mai este intact.
 •  
 • 5.2. Cu excepția cazurilor menționate în art. 5.1 sau a altor cazuri când retragerea din contract nu este posibilă, cumpărătorul are dreptul, în conformitate cu prevederile secțiunii 1829 (1) din Codul civil, să se retragă din contractul de cumpărare în termen de 14 (paisprezece) zile de la primirea bunurilor, sau, în cazul livrării mai multor tipuri de mărfuri sau în mai multe etape, de la data ultimei livrări a mărfurilor. Retragerea din contractul de vânzare-cumpărare trebuie comunicată vânzătorului în termenul specificat în propoziția anterioară. Cumpărătorul poate comunica retragerea din contractul de vânzare-cumpărare, printre altele, la adresa sediului vânzătorului Web Retail s.r.l., Politických vězňů 1597/19, Praga 1, 110 00, Republica Cehă, sau la adresa de e-mail a vânzătorului info@proiectoare-lampi.ro. Pentru a se retrage din contract, consumatorul poate folosi modelul de formular (MS Word | PDF).
 •  
 • 5.3. În cazul retragerii din Contractul de vânzare-cumpărare în conformitate cu Articolul 5.2 din Termeni și Condiții, contractul de vânzare-cumpărare va fi anulat în totalitare. Vânzătorul trebuie să returneze produsele cumpărătorului în termen de 14 (paisprezece) zile de la retragerea sa din contractul de vânzare-cumpărare. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul suportă costurile aferente returnării bunurilor către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate în modul cel mai ieftin prin colet poștal.  
 •  
 • 5.4. În cazul retragerii din contractul de vânzare-cumpărare conform Articolului 5.2 din Termeni și Condiții, vânzătorul va restitui fondurile primite de la cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din contract, în același mod pe care vânzătorul le-a primit de la cumpărător. De asemenea, vânzătorul are dreptul să restituie contravaloarea cumpărătorului odată cu preluarea bunurilor de la acesta, sau în alt mod, cu condiția ca cumpărătorul să accepte acest lucru și să nu suporte costuri suplimentare. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, vânzătorul nu este obligat să returneze banii achiziționați înainte ca cumpărătorul să returneze mărfurile sau să demonstreze că bunurile au fost expediate vânzătorului.  
 •  
 • 5.5. În cazul în care cumpărătorul nu optează pentru cea mai ieftină modalitate de livrare a bunurilor oferite de vânzător, cumpărătorul va returna costul corespunzător celui mai ieftin mod de livrare a bunurilor.  
 •  
 • 5.6. În caz de deteriorare a mărfii, vânzătorul este îndreptățit să deducă în mod unilateral, ca despăgubire, contravaloarea pagubelor aduse bunurilor din prețul de achiziție rambursat cumpărătorului.  
 •  
 • 5.7. Vânzătorul își rezervă dreptul de a se retrage din contract în următoarele cazuri:
  • din motiv de eroare tehnică, pe interfața web a magazinului a fost afișat un preț evident incorect (punctul 3.8 din Termeni și Condiții);
  • produsele care fac obiectul contractului nu mai pot fi livrate în condițiile originale, din motive obiective (mai ales dacă nu se mai fabrică, furnizorul nu mai livrează marfa în România etc.);
  • îndeplinirea contractului a devenit imposibilă sau ilegală.
 •  
 • 5.8. În cazul oricărei situații descrise la punctul 5.6, vânzătorul va informa imediat cumpărătorul despre retragerea sa. Retragerea intră în vigoare în momentul notificării cumpărătorului. Dacă cumpărătorul a plătit integral sau parțial prețul de cumpărare, vânzătorul va returna suma primită, în același mod în care a primit suma de la cumpărător, sau fără numerar pe cardul de credit în contul cumpărătorului. Vânzătorul returnează banii în termen de 14 zile de la retragerea din contractul de cumpărare.
 •  
 • 5.9. În cazul în care se cumpărătoul primește un cadou împreună cu produsele, contractul de donare încheiat între vânzător și cumpărător se încheie cu condiția ca, în cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, acesta să fie obligat să returneze cadoul vânzătorului împreună cu produsele.  
 •  
 • 5.10. Dreptul de a se retrage din contractul de vânzare nu se aplică situațiilor menționate la punctul 1.2.

6. TRANSPORTUL ȘI LIVRAREA PRODUSELOR

 • 6.1. Dacă modul de transport este convenit la cererea specială a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate acestui mod de transport.  
 •  
 • 6.2. În cazul în care vânzătorul este obligat să livreze bunurile la un loc desemnat de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia bunurile la livrare.
 •  
 • 6.3. Timpul de livrare afișat pe interfața web a magazinului este valabil numai după primirea plății, cu excepția livrărilor cu plata la colectare și a livrărilor pe bază de factură cu scadență.
 •  
 • 6.4. Dacă, din vina cumpărătorului, este necesar să se livreze mărfurile în mod repetat sau într-un alt mod decât cel indicat în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată a mărfurilor, respectiv costurile asociate cu altă metodă de livrare.  
 •  
 • 6.5. La primirea mărfurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului mărfurilor și, în cazul unor defecte, să notifice transportatorul fără întârzieri nejustificate. În cazul unei deteriorări a ambalajului care indică accesul neautorizat în interirul coletului, cumpărătorul nu este obligat să preia coletul de la transportator.  
 •  
 • 6.6. Mărfurile din afara UE sunt expediate în condițiile de livrare DAP - livrate la destinație (Incoterms 2010). Vânzătorul suportă riscul până la destinația stabilită. Vânzătorul are datoria de a achita vama la export. Cumpărătorul este obligat să vămuiască mărfurile la import.
 •  
 • 6.7. Drepturile și obligațiile părților în privința transportului mărfurilor pot fi modificate de condiții de livrare specifice vânzătorului, dacă acestea există.

7. RǍSPUNDEREA PENTRU EXECUTARE DEFECTUOASǍ

 • 7.1. Drepturile și obligațiile părților cu privire la răspunderea pentru executarea defectuoasă sunt reglementate de reglementările legale aplicabile în general (în special prevederile Secțiunilor 1914-1925, Secțiunile 2099-2117 și Secțiunile 2161-2144 din Codul civil și Legea nr. 634/1992 Col., privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare).  
 •  
 • 7.2. Vânzătorul este responsabil față de cumpărător de faptul că bunurile nu au defecte la preluare. În special, vânzătorul este responsabil față de cumpărător de faptul că, în momentul preluării bunurlor de către cumpărător:
  • 7.2.1. produsele au caracteristicile convenite de părți iar dacă acordul lipsește, produsele au caracteristicile pe care vânzătorul sau producătorul le-a descris sau pe care cumpărătorul le-a anticipat având în vedere natura mărfurilor și publicitatea referitoare la acestea  
  • 7.2.2. produsele corespund scopului pentru care vânzătorul le folosește sau la care sunt utilizate în mod obișnuit produsele de acest tip,  
  • 7.2.3. mărfurile corespund calității sau execuției eșantionului sau modelului, în cazul în care calitatea sau execuția au fost determinate și convenite de un eșantion sau model;  
  • 7.2.4. cantitatea, dimensiunile sau greutatea convenită corespund, și  
  • 7.2.5. produsele corespund reglementărilor legale.  
  •  
 • 7.3. Prevederile Articolului 7.2 din Termeni și Condiții nu se aplică mărfurilor vândute la un preț mai mic datorită unui defect, produselor uzate prin utilizarea normală pentru care a fost convenit un preț mai mic, produselor folosite a căror uzură corespunde utilizării sau uzurii pe care au avut-o produsele la preluarea acestora de către cumpărător, sau dacă rezultă din natura mărfurilor.  
 •  
 • 7.4. Dacă defectul apare în termen de șase luni de la preluare, bunurile sunt considerate a fi fost defecte încă de la preluare. Cumpărătorul este îndreptățit să revendice drepturile rezultând din defectele care apar în termen de douăzeci și patru de luni de la preluare. Lămpile cu proiector sunt bunuri de consum cu o durată de viață limitată de 2000 de ore (3 luni), cu excepția cazului în care se prevede altfel. Epuizarea duratei de viață a bunurilor este considerată uzura normală a mărfurilor. Pentru mai multe informații a se vedea procedura de reclamații.
 •  
 • 7.5. Drepturile privind executarea defectuoasă sunt revendicate de cumpărător la adresa vânzătorului Web Retail srl, Politických vězňů 1597/19, Praga 1, 110 00, Republica Cehă unde primirea cererii este posibilă având în vedere sortimentul de bunuri vândute, dar și la la sediul central sau la locul de desfășurare a activității. Momentul în care se solicită revendicarea este momentul în care vânzătorul a primit de la cumpărător produsele reclamate.  
 •  
 • 7.6. Alte drepturi și obligații ale părților asociate răspunderii pentru execuția defectuoasă sunt reglementate de procedura de reclamații.

8. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PǍRȚILOR CONTRACTANTE

 • 8.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor prin plata prețului integral de cumpărare al acestora.  
 •  
 • 8.2. Relația dintre vânzător și cumpărător nu se subordonează codurilor de conduită în sensul secțiunii 1826 paragraf (1) litera e) din Codul civil.  
 •  
 • 8.3. Vânzătorul asigură rezolvarea reclamațiilor folosind adresa de poștă electronică info@proiectoare-lampi.ro. Informațiile privind rezolvarea reclamației cumpărătorului vor fi trimise la adresa electronică a acestuia.  
 •  
 • 8.4. Pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor, părțile se pot adresa Inspecției Comerciale a Republicii Cehe, cu sediul la adresa Str. Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, IRC: 000 20 869, adresa de internet: https://adr.coi.cz/cs. Platforma pentru soluționarea online a litigiilor, localizată la http://ec.europa.eu/consumers/odr, poate fi utilizată pentru soluționarea litigiilor dintre vânzător și cumpărător.  
 •  
 • 8.5. Centrul European pentru Consumatori din Republica Cehă, cu sediul la adresa Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adresa de internet: http://www.evropskyspotrebitel.cz este un punct de contact în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 privind soluționarea litigiilor online privind consumatorii și cu modificarea Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22 / CE (privind soluționarea on-line a litigiilor de consum).
 •  
 • 8.6. Astfel, cumpărătorul își asumă riscul schimbărilor circumstanțelor în sensul secțiunii 1765 (2) din Codul civil.

9. PROTEJAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • 9.1. Protejrea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului persoană fizică, este reglementată de Legea nr. 101/2000 Coll., cu privire la protecția datelor cu caracter personal, cu modificările ulterioare. Vânzătorul este înregistrat la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sub numărul de înregistrare 00069867. 
 •  
 • 9.2. Cumpărătorul ia notă de faptul că este obligat să-și prezinte datele personale (atunci când se înregistrează în contul său de utilizator, sau atunci când comandă prin interfața web a magazinului) în mod corect și real și că este obligat să informeze vânzătorul fără întârzieri nejustificate cu privire la orice modificare a datelor sale personale.  
  •  

10. RESPONSABILITATEA ȘI DISEMINAREA INFORMAȚIILOR

 • 10.1. De menționat că textele informaționale despre bunurile și serviciile de pe paginile web acestui magazin online sunt preluate de la terțe părți (producători și distribuitori de bunuri) și pot conține materiale inexacte sau de natură tehnică. De asemenea, acestea pot fi schimbate oricând fără notificare prealabilă.
 •  
 • 10.2. Aceasta nu ne absolvă de datoria de a informa în mod corespunzător consumatorii cu privire la caracteristicile produselor și serviciilor vândute.
 •  
 • 10.3. Proprietarul dreptului de autor al fotografiilor pentru produse este operatorul paginii Web. Fotografiile nu pot fi preluate sau distribuite fără acordul scris al acestuia.

11. LEGEA COMERȚULUI ELECTRONIC

 • 11.1. În conformitate cu Legea evidenței vânzărilor, vânzătorul are obligația de a emite o chitanță cumpărătorului. În același timp, este obligat să înregistreze venitul primit online la autoritatea financiară, în timp real; în cazul unei defecțiuni tehnice, în cel mult 48 de ore.
 •  
 • 11.2. Prin trimiterea comenzii, cumpărătorul își exprimă acordul cu emiterea și transmiterea chitanței în formă electronică. Factura este trimisă electronic în momentul primirii plății sub forma unui mesaj text pe adresa de e-mail a cumpărătorului. La cererea Cumpărătorului, factura poate fi tipărită pe hârtie și trimisă prin poștă sau înmânată personal.

12. LIVRAREA

 • 12.1. Cumpărătorul poate primi informații la adresa sa de poștă electronică.

13. PREVEDERI FINALE

 • 13.1. Dacă domiciliul sau sediul unui cumpărător se află în afara Republicii Cehe sau dacă relația juridică dintre părți conține un alt element internațional, cumpărătorul recunoaște că relația dintre părți este reglementată de legea cehă. În cazul în care cumpărătorul este un consumator și legea statului de reședință oferă un nivel mai ridicat de protecție a consumatorului decât ordinea juridică cehă, acesta beneficiază de niveluri mai ridicate de protecție în relațiile juridice.
 •  
 • 13.2. Dacă o prevedere a termenilor și condițiilor este sau devine nevalidă sau ineficace, în locul clauzei nevalide va fi introdusă o prevedere care se apropie cât mai mult posibil de spiritul clauzei nevalabile. Invaliditatea sau ineficiența unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlaltor dispoziții.
 •  
 • 13.3. Contractul de cumpărare, inclusiv termenii și condițiile, este arhivat de vânzător în formă electronică și nu este accesibil.
 •  
 • 13.4. Datele de contact ale vânzătorului: adresa pentru corespondență Web Retail s.r.l., Politických vězňů 1597/19, Praga 1, 110 00, Republica Cehă, adresa de poștă elektronică info@proiectoare-lampi.ro, telefon +403 12 29 61 21.  

Dacă știți deja totul despre lămpi, treceți la alegerea lămpii potrivite

Ghis rapid de căutare lampă

Găsește lampa în două clicuri

Lămpi pentru proiector

Lămpi pentru TV