Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Societatea Web Retail s.r.l. efectuează prelucrarea datelor dvs. personale în măsura în care este necesar pentru a executa contractul cu Dvs. referitor la vânzarea bunurilor (sau pentru punerea în aplicare a măsurilor luate înainte de încheierea unui astfel de contract) și pentru prelucrarea ulterioară a datelor dvs. personale necesare îndeplinirii îndatoririlor publice ale acestei societăți.

1. IDENTITATEA ȘI DATELE DE CONTACT ALE ADMINISTRATORULUI

 • 1.1. Administratorul datelor dvs. personale este societatea comercială Web Retail s.r.l., cu sediul la adresa Husinecká 903/10, Praga 3, 130 00, Republica Cehă, CIF: 28876431 înscris în Registrul Comerțului condus de Tribunalul Municipal din Praga, secțiunea C, dosar 150602 (mai departe doar „administrator“).
 •  
 • 1.2. Datele de contact sunt următoarele: adresa de corespondență: Politických vězňů 1597/19, Praga 1, 110 00, Republica Cehă, adresa poștei electronice info@proiectoare-lampi.ro, telefon +403 12 29 61 21.
 •  
 • 1.3. Administratorul nu a împuternicit un terț pentru protecția datelor personale.

2. TEMEIUL JURIDIC PENTRU PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • 2.1Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale este necesitatea unei astfel de prelucrări pentru a efectua:
  • 2.1.1. îndeplinirea contractului dintre dvs. și administrator sau executarea unei măsuri de către administrator înainte de încheierea unui astfel de contract în sensul articolului 6 alineatul (1) (b) Regulamentul (CE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal) (mai departe doar „regulamentul“);
  • 2.1.2. îndeplinirea obligațiilor legale aplicabile administratorului, în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (c) din regulament, și anume respectarea obligațiilor impuse administratorului prin reglementări legale în general, în special Legea nr. 235/2004 Coll., privind taxa pe valoarea adăugată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 586/1992 Col., privind impozitul pe venit, cu modificările ulterioare, și Legea nr. 563/1991 privind contabilitatea, cu modificările ulterioare.

3. SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • 3.1. Scopul prelucrării informațiilor dvs. personale este:
  • executarea unui contract dintre dvs. și administrator, inclusiv livrarea de bunuri și soluționarea răspunderii pentru defecte, executarea măsurilor de către administrator înainte de încheierea unui astfel de contract și îndeplinirea de către administrator a atribuțiilor publice asociate - identificarea și datele de contact, în special: numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare și adresa poștală.,
  • asigurarea funcționalității tehnice a site-ului web și îmbunătățirea calității serviciilor furnizate - cookie-uri de sesiune, date de identificare,
  • efectuarea analizelor și măsurătorilor necesare - participarea, lizibilitatea, numărul de pagini vizualizate, dispozitivul de la care utilizatorii vin pe site-ul web al administratorului, timpul petrecut pe site, adresa IP,
  • trimiterea unui chestionar de satisfacție prin e-mail în cadrul programului de autentificare a clienților la care este implicat administratorul magazinului, evaluarea feedback-ului și managementul analistului de piață: adresa de e-mail
  • scopuri contabile și fiscale (de exemplu contabilitate în sensul legislației contabile și fiscale) - informații de identificare și de contact,
  • îndeplinirea altor obligații legale (decurgând, de exemplu, din răspunderea pentru defecte etc.) - identificarea și detaliile de contact.
 •  
 • 3.2. Operatorul nu are un proces decizional automat, individual, în sensul articolului 22 din regulament.

4. DURATA STOCǍRII DATELOR PERSONALE

 • 4.1. Datele dvs. personale vor fi prelucrate pe durata valabilității drepturilor și obligațiilor contractului și pe perioada necesară pentru arhivare în conformitate cu reglementările legale generale obligatorii, dar maxim, pentru perioada de timp determinată de reglementările legale generale obligatorii; valabil și în cazul în care contractul nu este încheiat.
 •  

5. ALȚI RECIPIENȚI AI DATELOR PERSONALE

 • 5.1. Alți recipienți ai datelor dvs. personale vor fi companiile de expediere și alte persoane implicate în livrarea de bunuri sau plăți în baza unui contract de vânzare, și persoanele care furnizează servicii tehnice legate de funcționarea magazinului electronic, inclusiv operarea programelor software și stocarea datelor:
  • companiile de transport și alte persoane implicate în livrarea de bunuri sau efectuarea plăților în baza unui contract de vânzare (Česká pošta SA, DHL express, General Logistics Systems, Federal Express Czech s.r.l., Frogman s.r.l., PayPal, Braintree, Skrill, GoPay...),
  • companiile și partenerii de afaceri, care asigură colectarea datelor necesare funcționării site-ului, în special date analitice și statistice, printre care enumerăm: Smartsupp.com s.r.l., Sentry.io, Tawk.to inc., Google, Seznam.cz, ...
  • eventual alți furnizori de programe, servicii și aplicații de procesare cu care compania în prezent nu cooperează.
 •  
 • 5.2.     Recipienții datelor dumneavoastră personale prelucrate în scopul îndeplinirii obligațiilor statutare mai pot fi autoritățile financiare sau alte autorități competente, în cazurile în care administratorii impun o legislație general obligatorie.
 •  
 • 5.3. Administratorul nu intenționează să transmită datele cu caracter personal ale cumpărătorului către o țară terță (țară care nu face parte din UE) sau către o organizație internațională.

6. DREPTURILE SUBIECȚILOR DATELOR PERSONALE

 • 6.1. În condițiile stabilite în regulament, aveți dreptul să solicitați de la administratorul dvs. accesul la datele dvs. personale, dreptul de a modifica sau șterge informațiile dvs. personale, sau limitarea prelucrării acestora, dreptul de a se opune prelucrării datelor dvs. personale, precum și dreptul la portabilitatea datelor dvs. personale.
 •  
 • 6.2. În cazul în care considerați că prin prelucrarea datelor dvs. personale a fost sau este încălcat regulamentul, aveți dreptul de a cere vânzătorului sau prelucrătorului explicații, puteți cere eliminarea sau remedierea situației, sau aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere.
 •  
 • 6.3. Nu aveți nicio obligație de a furniza informații personale. Furnizarea informațiilor dvs. personale este o cerință necesară pentru încheierea și executarea contractului și fără a furniza datele dvs. personale, nu este posibilă încheierea contractului sau executarea acestuia de către administrator.
 •  
 • 6.4. Administratorul este îndreptățit să solicite o compensație rezonabilă pentru furnizarea informațiilor, fără a depăși costurile necesare furnizării informațiilor.

 

Dacă știți deja totul despre lămpi, treceți la alegerea lămpii potrivite

Ghis rapid de căutare lampă

Găsește lampa în două clicuri

Lămpi pentru proiector

Lămpi pentru TV