Procedura de Sesizări și Reclamații

Această procedură de reclamații a fost elaborată în conformitate cu Codul Civil și cu Legea privind protecția consumatorilor și se aplică bunurilor de consum (în continuare "marfa"), care fac obiectul revendicărilor drepturilor cumpărătorului privind defectele (în continuare "reclamație").

Vânzătorul este compania Web Retail s.r.l., cu sediul la adresa Husinecká 903/10, 130 00, Praga 3; IRC: 28876431, CIF: CZ 28876431 înscrisă în Registrul Comerțului la Tribunalul Municipal din Praga, Secțiunea C., poziția 150602.

Cumpărătorul este un subiect care a încheiat cu vânzătorul un contract de vânzare-cumpărare.

Pentru cumpărătorul care nu este consumator, vânzătorul poate aplica doar parțial această procedură de reclamație, întrucât drepturile care decurg din răspunderea pentru executarea defectuoasă sunt reglementate de contractul de vânzare-cumpărare și de Codul Comercial.

Cuprins

 1. Drepturile care decurg din executarea defectuoasă
 2. Termeni de garanție
 3. Drepturile ce decurg din garanție
 4. Soluționarea reclamațiilor
 5. Dispoziții finale

1. Drepturile care decurg din executarea defectuoasă

Viz paragraf relevant din Termeni și Condiții .

2. Termeni de garanție

În caz de defecte apărute după preluarea mărfii în timpul perioadei de garanție, cumpărătorul își poate revendica reclamația justificată.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, durata perioadei de garanție reglementată de legea în vigoare este de 24 de luni și începe să curgă de la data primirii mărfurilor.

Vă rugăm să rețineți că în conformitate cu secțiunea 2167 d) din Codul civil, unele articole nu sunt supuse perioadei de garanție de 24 de luni, respectiv 12 luni după preluarea mărfurilor. Sunt bunuri care prin natura lor nu rezistă întreaga durată a perioadei de garanție. Este vorba în principal de lămpile pentru proiector și alte bunuri similare pe care le oferim pe pagina web. Deteriorarea acestor bunuri după expirarea duratei lor de serviciu nu poate fi considerată un defect și, prin urmare, după expirarea duratei de viață a acestor bunuri, nu se pot revendica drepturile de performanță defectuoasă. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, durata de viață a lămpilor este de 3 luni / 2000 ore de funcționare în condiții ideale.

Vânzătorul este responsabil pentru defectele bunurilor la ridicare și pentru defectele materiale sau de fabricație care apar după preluare și pe durata perioadei de garanție.

Perioada de garanție se prelungește cu durata reparației produselor. În cazul înlocuirii produselor cu unele noi în perioada de garanție, nu va începe să curgă o nouă perioadă de garanție. Drepturile care decurg din răspunderea pentru defectele produselor aflate în perioada de garanție expiră dacă nu au fost revendicate în perioada de garanție.

Garanția nu poate fi revendicată în următoarele cazuri:

 • Dacă perioada de garanție a expirat înainte de data sesizării - garanția a expirat.
 • Defecțiunea a fost cauzată de folosirea necorespunzătoare a bunurilor sau de deteriorări mecanice, termice și chimice.
 • Defecțiunea este cauzată de utilizarea produselor în condiții de temperatură, praf, umiditate, agenți de mediu chimici și mecanici necorespunzătoare acelora stabilite direct de vânzător sau producător.
 • Defecțiunea a fost cauzată de nerespectarea instrucțiunilor producătorului.
 • Defecțiunea provine din instalarea, manipularea, operarea sau îngrijirea necorespunzătoare a produselor.
 • Defecțiunea este cauzată de o intervenție neautorizată sau alte modificări aduse mărfii fără permisiunea producătorului.
 • Defecțiunea a fost cauzată de conectarea la o rețea electrică care nu a respectat normele tehnice în vigoare.
 • Bunurile au fost deteriorate de evenimente meteorologice sau alte cazuri de forță majoră.
 • Garanția nu se aplică la uzura cauzată de utilizarea produselor.

Aceste limitări nu se aplică dacă atributele mărfurilor care sunt incompatibile cu condițiile de mai sus sunt convenite în mod explicit între cumpărător și vânzător, sunt declarate de către vânzător sau pot fi de așteptat având în vedere reclama sau utilizarea uzuală a produselor.

Cumpărătorul care nu este și consumator este obligat, iar cumpărătorul care este consumator este sfătuit, ca la preluarea mărfii să verifice imediat împreună cu transportatorul starea coletului (numărul de pachete, integritatea benzii adezive, deteriorarea cutiei). Cumpărătorul are dreptul să refuze preluarea unui colet care nu este conform cu contractul de cumpărare, din motivul incompletitudinii sau deteriorării acestuia. În cazul în care cumpărătorul ridică un colet deteriorat, este necesar să descrie daunele în protocolul de livrare al transportatorului.

Sesizați imediat coletul incomplet sau deteriorat la adresa de e-mail info@proiectoare-lampi.ro, întocmiți împreună cu transportatorul un protocol de daune și trimiteți-l fără întârziere vânzătorului.

3. Drepturile ce decurg din garanție

Consumatorul are la revendicarea garanției următoarele drepturi:

 • În cazul unui defect remediabil, dreptul la o remediere gratuită, adecvată și în timp util a defecțiunii, dreptul de a înlocui produsele sau componentele defecte în caz că natura defectului permite, iar dacă acest lucru nu este posibil, dreptul la o reducere rezonabilă a prețului de cumpărare sau la retragerea din contractul de vânzare-cumpărare,
 • în cazul unui defect iremediabil care împiedică utilizarea corectă a produselor, dreptul la înlocuirea produsului defect sau la retragerea din contractul de vânzare-cumpărare,
 • în cazul defectelor remediabile care apar în număr mare sau în mod repetat și care împiedică utilizarea corectă a bunurilor, dreptul la înlocuirea produselor defecte sau la retragerea din contractul de vânzare-cumpărare,
 • în cazul altor defecte iremediabile și care nu necesită înlocuirea produselor, dreptul la o reducere rezonabilă a prețului de cumpărare sau la retragerea din contractul de vânzare-cumpărare.

4. Soluționarea reclamațiilor

 1. Locul revendicării reclamației este punctul de lucru al firmei Web Retail s.r.l. În acest caz, vă rugăm să ne contactați prin e-mail sau telefon și vom conveni pașii următori.
 2. În situația în care vânzătorul a decis să expedieze mărfurile înapoi la sediul său, cumpărătorul va împacheta, în interesul propriu, bunurile într-un ambalaj protector adecvat pentru expedierea mărfurilor fragile și va marca în consecință coletul cu simbolurile necesare.
  • Vă rugăm să atașați coletului formularul de reclamații completat (MS Word | PDF)
  • Vă recomandăm să asigurați coletul.
  • Mărfurile reclamate se trimit la adresa: Web Retail s.r.l., Politických vězňů 1597/19, Praga 1, 110 00, Republica Cehă
 3. În cazul trimiterii mărfurilor reclamate înapoi la vânzător, cumpărătorul poartă răspunderea pierderii sau prejudiciilor aduse produselor din momentul expedierii și până la preluarea acestora de către vânzător.
 4. După rezolvarea corectă a reclamației, personalul service-ului sau al punctului nostru de lucru invită cumpărătorul să preia bunurile reparate sau le livrează în mod automat înapoi cumpărătorului.
 5. Este întotdeauna necesară întocmirea unei evidențe scrise a defectelor detectate și a formei de remediere a acestora. Recomandăm cumpărătorului să păstreze aceste protocoale pe durata garanției.
 6. În caz că reclamația a fost nejustificată (a se vedea paragraful 2), vânzătorul va documenta în scris motivele pentru respingerea cererii, în protocolul de reclamații. În acest caz, cumpărătorul nu are dreptul la rambursarea costurilor suportate în legătură cu revendicarea drepturilor privind defectele comenzii.
 7. Vânzătorul va examina revendicarea și lua o hotărâre imediat, sau în cazuri complexe, în termen de 3 zile lucrătoare. Această perioadă nu include timpul necesar evaluării profesionale a defectelor corespunzător tipului de produs sau serviciu. Reclamațiile, inclusiv cele referitoare la defecte, vor fi soluționate fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii, cu excepția cazului în care vânzătorul și cumpărătorul se pun de acord altfel.
 8. Termenul limită pentru soluționarea reclamației se suspendă în cazul în care vânzătorul nu a primit toate documentele necesare pentru soluționarea cererii, și aceasta până la furnizarea informațiilor lipsă.
 9. Cumpărătorul are dreptul la rambursarea cheltuielilor aferente revendicării unei reclamații legitime. Sunt luate în considerație cele mai mici costuri necesare. Este vorba mai ales de costurile poștale de expediere a reclamației. Costurile gen transportul auto sau alte taxe expres nu sunt automat considerate necesare. Vă recomandăm trimiterea produselor reclamate prin colet poștal ramburs. Costurile sesizării unei reclamații în conformitate cu fraza anterioară vor fi întotdeauna considerate ca adecvate.
 10. Vânzătorul are obligația de a furniza consumatorului o confirmare scrisă a modului în care consumatorul a depus reclamația, a conținutului acesteia și a modului de rezolvare solicitat. În plus, vânzătorul trebuie să furnizeze consumatorului o confirmare a datei și a modului de rezolvare a reclamației, inclusiv confirmarea efectuării reparației și durata acesteia. În cazul respingerii reclamației, vânzătorul va furniza consumatorului o justificare scrisă a acestei respingeri.

5. Dispoziții finale

Această procedură de reclamație intră în vigoare 1.1.2014. Toate drepturile de modificare a procedurii de reclamații sunt rezervate.

Dacă știți deja totul despre lămpi, treceți la alegerea lămpii potrivite

Ghis rapid de căutare lampă

Găsește lampa în două clicuri

Lămpi pentru proiector

Lămpi pentru TV