Recenzii Google

La Proiectoare-Lampi.ro, credem în transparență și onestitate. De aceea, colectăm recenziile clienților noștri folosind serviciul de profil Google Business. Le cerem clienților noștri care au plasat o comandă să lase o recenzie și să împărtășească experiența lor. Nu verificăm și nu filtrăm recenziile noastre, deoarece dorim să oferim o reprezentare onestă a produselor și serviciilor noastre. Feedback-ul dvs. este important pentru noi și îl folosim pentru a ne îmbunătăți continuu serviciile.

4,9 stele
389 recenzii
Mount aineer
rating: 5 / 5
Serviciu super rapid. M-am întrebat în legătură cu timpul de livrare, deoarece au sediul în Cehia, iar eu eram în Dublin, dar am comandat duminică seara și am primit piesa marți dimineața, așa că am fost foarte mulțumit. (traducere)
Super quick service. I wondered about time to deliver as they were based in Czech and I was in Dublin but I ordered Sunday night and had the part in hand on Tuesday morning so I was very pleased. (original)
Kft. Master Partner
rating: 5 / 5
Emmanuel ROSSI
rating: 4 / 5
Comandă plasată luni seara, livrată miercurea următoare. Comunicare bună (confirmarea comenzii, aviz de expediere cu urmărire). Toate bune. Dar eroare de livrare... În cele din urmă, problema s-a rezolvat după un timp. Am comandat un LMP-H200 și am primit un LMP-H202. 2 lămpi incompatibile. Pe avizul de livrare care însoțește coletul scrie LMP-H202. Comanda mea a fost pentru un LMP-H200, așa că dealerul a schimbat referința. A fost deschisă o reclamație. După verificare, mi s-a spus că trebuie să retrimit coletul. Că acesta va fi verificat după ce va fi primit și că atunci se vor lua măsuri... S-a verificat adresa mea de e-mail și mi s-a spus că în 5 minute voi primi un e-mail în care mi se explică procedura de returnare. Am întrebat despre furnizarea produsului comandat. Mi s-a spus că produsul trebuie mai întâi returnat și verificat. Am precizat că bonul de livrare nu se referea la produsul comandat, ci la produsul livrat și că, prin urmare, schimbarea de referință a fost făcută în mod intern de către comerciant. Mi s-a spus că produsul trebuie mai întâi să fie returnat și primit de către vânzător. Am comandat LMP-H200 pentru că îl folosesc. Nu vreau să mă bazez pe bunăvoința ipotetică a unui comerciant când el este cel care cauzează problema. Prin urmare, am indicat că aș prefera să fiu rambursat pentru comanda mea după ce am returnat produsul pe care l-am primit. Persoana cu care am vorbit mi-a spus că în mesajul pe care îl voi primi există o căsuță de bifat în acest sens. UPDATE 7 octombrie A doua zi am primit un telefon. Persoana cu care vorbisem cu o zi înainte mă întreabă dacă nu am primit e-mailul promis. I-am confirmat că l-am primit. Apoi m-a întrebat dacă am o altă adresă de e-mail. I-am dat o adresă de gmail pe care o folosesc și eu. Am primit apoi scrisoarea în care mi se explica procedura de returnare. Este destul de surprinzător, atunci când comanzi de pe un site .fr, să fii nevoit să returnezi un colet în Republica Cehă, deși a venit din Germania... Precizez că nu văd de ce ar trebui să plătesc eu cheltuielile de expediere, deoarece eroarea nu a venit de la mine. Mi s-a spus să notez documentul de retur în consecință și am fost asigurat că voi fi rambursat. Mi s-a spus că, întrucât rambursarea va fi mai mare decât suma plătită inițial, va trebui să furnizez un formular cu detalii bancare. UPDATE din 8 octombrie Lampă returnată în cele 2 cutii ale sale, apoi reambalată într-o cutie mai mare, cu multă protecție cu "bule". Document de returnare completat conform solicitării și pus în această cutie. Cum nu exista o cutie pentru a solicita rambursarea, am completat formularul. Așa cum era stipulat în formular, am asigurat coletul la expediere. Coletul a fost expediat la prânz. Luni, pe 11, au avut loc mai multe contacte cu vânzătorul. Am trimis numărul de urmărire al coletului, fotografia lămpii originale de la VP, eticheta cu referința VP și copia facturii de returnare a lămpii. Miercuri, 13, am verificat localizarea coletului. Pe acesta scria: Coletul dumneavoastră a suferit un incident. Acesta este în curs de procesare de către serviciile noastre. Locație: Germania. Joi, incidentul era încă notat, dar cu o locație în Polonia. Vineri, pe 15, incidentul nu mai era semnalat, dar era localizat în Republica Cehă, țara de destinație. E-mail de confirmare a primirii coletului. Luni, 18 octombrie. Apel telefonic din partea vânzătorului, care m-a întrebat dacă am primit rambursările. Am verificat: am fost într-adevăr rambursat pentru lampă și pentru costurile de returnare a acesteia la data de valoare de joia trecută. Așadar, totul a revenit în ordine după o vreme. Mulțumesc Lampes-Projecteur.fr pentru că și-a respectat angajamentele de vânzător. (traducere)
Commande faite dans la nuit du lundi, livrée le mercredi suivant. Bonne communication (confirmation de commande, avis d'expédition avec tracking). C'est bien. Mais erreur de livraison... Finalement, souci résolu au bout d'un certain temps. Je commande un LMP-H200 et je reçois un LMP-H202. 2 lampes incompatibles. Le bon de livraison accompagnant le colis indique LMP-H202. Ma commande porte bien sur un LMP-H200. C’est donc chez le marchand que la référence a été modifiée. Une réclamation est ouverte. Après des vérifications, il m'est indiqué que je dois procéder à la réexpédition du colis. Qu'il sera vérifié une fois reçu et qu'alors on agira... Mon adresse de messagerie est vérifiée, puis il m'est indiqué que je vais recevoir dans les 5 minutes un courriel expliquant la procédure de retour. Je demande ce qu'il en est de la fourniture du produit commandé. Il m'est répondu qu'il faut d'abord que le produit reçu soit retourné et vérifié. Je précise que le bon de livraison ne fait pas référence au produit commandé mais au produit livré et que donc le changement de référence a été fait en interne chez le marchand. Il m'est encore répondu qu'il faut d'abord que le produit soit retourné et réceptionné chez le vendeur. Si j'ai commandé ce LMP-H200, c'est quand-même parce-que j'en ai l'usage. Je ne désire pas dépendre de l'hypothétique bon vouloir d’un marchand alors que c’est lui qui est à l’origine du souci. J'indique donc que je préfère être remboursé de ma commande après retour du produit réceptionné. La personne me répond que dans le message que je vais recevoir il y a une case à cocher pour cela. MISE A JOUR du 7 octobre Le lendemain, je reçois un appel téléphonique. Mon interlocuteur de la veille me demande si je n'ai pas reçu le courriel promis. Je confirme. Il me demande alors si je n'aurais pas une autre adresse électronique. Je lui communique une adresse gmail que j'utilise aussi. Je reçois alors le courrier expliquant les modalités de retour. Il est assez surprenant, en commandant sur un site en ".fr", de devoir procéder à un retour en République Tchèque alors que le colis reçu provenait d'Allemagne... Je fais remarquer que je ne vois pas pourquoi je devrais payer les frais de port puisque l'erreur ne vient pas de moi. On me dit d'annoter le document de retour en conséquence et on m'assure que je serai remboursé. Il m'est précisé que, comme le remboursement sera supérieur à la somme payée initialement, je devrai fournir un RIB. MISE A JOUR du 8 octobre Lampe remise dans ses 2 cartons. puis remballée dans un carton plus grand avec beaucoup de protections "bulle". Document de retour rempli comme demandé mis dans ce carton. Comme il n'y avait pas de case pour demander le remboursement, j'ai complété le formulaire. Conformément à ce qui est stipulé sur ce formulaire, j'ai assuré le colis lors de l'envoi. Colis posté à midi. Lundi 11, plusieurs contacts ont eu lieu avec le vendeur. J'ai transmis le n° de suivi du colis, la photo de la lampe originale du VP, l'étiquette portant la référence du VP et la copie de la facture du renvoi de la lampe. Mercredi 13, j'ai consulté le suivi du colis. Il était indiqué : Votre colis subit un incident. Il est en cours de traitement par nos services. Localisation : Allemagne. Jeudi, l'incident était encore noté mais avec une localisation en Pologne. Le vendredi 15, plus d'incident noté et localisation en République Tchèque, pays de destination. Courriel de confirmation de réception du colis. Lundi 18 octobre. Appel téléphonique du vendeur qui me demande si j'ai bien reçu les remboursements. Je vérifie : J'ai bien été remboursé de la lampe et des frais de retour en date de valeur de jeudi dernier. Donc tout est rentré dans l'ordre, au bout d'un certain temps. Merci à Lampes-Projecteur.fr d'avoir respecté ses engagements de vendeur. (original)
roman obergan
rating: 5 / 5
Amanda a fost extrem de utilă pentru a sorta lampa mea pentru mine pentru cel mai bun preț care a fost livrat rapid și eficient va folosi din nou pentru următoarea lampă mulțumiri (traducere)
Amanda was extremely helpful sorting out my lamp for me for the best price which was delivered fast and efficiently will use again for next lamp thanks (original)
Proektory Lampy ru
rating: 5 / 5
Anselmo Maggioni
rating: 4 / 5
Luigi Evangelista
rating: 5 / 5
Werner
rating: 5 / 5
Konstantin Panasko
rating: 5 / 5
Un magazin excelent și mai ales serviciul, persoana de suport m-a ajutat foarte mult atunci când nu puteam să-mi dau seama de ce nu puteam să plătesc - am căutat împreună și am încercat să aflăm care era problema - s-a dovedit că aveam o limită foarte mică pentru plățile online cu cardul și persoana de suport nu a fost leneșă și și-a petrecut timpul pentru a găsi instrucțiuni direct la banca mea, cum să o pot schimba eu însumi în banca mea online și totul a funcționat. Asta este ceea ce eu numesc un "serviciu pentru clienți". (traducere)
An excellent store and especially service, the support person helped me a lot when I could not figure out why I could not pay - we searched together and tried to find out what was the problem - it turned out that I had a very low limit for online card payments and the support person was not lazy and spent his time to find instructions directly to my bank how I can change it myself in my online banking and everything worked out. This is what I call a “procustomer service”. (original)
Aisy Informática
rating: 5 / 5
Foarte mulțumit de serviciu (traducere)
Muy contento con el servicio (original)
Toni Viladevall
rating: 5 / 5
Didier Antouly
rating: 5 / 5
Perfect! Mulțumesc. (traducere)
Parfait !! Merci (original)
Vincent Muller
rating: 5 / 5
Am primit prima dată un bec cu un defect, dar a fost înlocuit rapid și acum funcționează perfect! Serviciul post-vânzare este perfect (traducere)
J'ai d'abord reçu une ampoule avec un défaut, elle a vite été remplacé et fonctionne parfaitement ! Le SAV est parfait (original)
Romar d.o.o. Brezje
rating: 5 / 5
Rodrigo Fernandes
rating: 5 / 5
Am comandat o lampă săptămâna trecută, dar, din păcate, am descoperit că proiectorul meu era defect și am contactat Web Retail pentru a solicita o rambursare. Am fost surprins în mod pozitiv de ușurința cu care m-au rezolvat și de ușurința cu care mi-au returnat și ulterior rambursat produsul. Pe baza acestei experiențe, recomand acest magazin și voi mai cumpăra de aici ori de câte ori voi avea nevoie de o lampă de proiector. (traducere)
Pedi uma lâmpada, na semana passada mais infelizmente descobri que meu projector estava com defeito, contactei Web Retail para solicitar a devolução. Me surpreendeu positivamente a facilidade com que me atenderam e a facilidade de devolução e posteriormente o reembolso. Baseando-me neste experiencia recomendo essa loja e voltarei a comprar aqui sempre que me falte uma lâmpada de projector. (original)
Aristos Spyrides
rating: 5 / 5
Cumpărați de la ei dacă aveți probleme vă vor ajuta (traducere)
Buy from them if you have problem they will help you (original)
aristos spyrides
rating: 5 / 5
super suport pentru serviciul clienți un mare BRAVO (traducere)
super support form the customer service a big BRAVO (original)
Anna Petterson
rating: 5 / 5
SPECIALIȘTI, SELECȚIE MARE, funcție de căutare ușoară în funcție de modelul de proiector cu o ofertă mare de tipuri de lămpi diferite - multe opțiuni - lămpi originale și generice - se oferă întreaga unitate de lampă cu carcasă sau becul singur. (traducere)
SPECIALISTS, HUGE SELECTION, easy search function by projector model with a large offer of different lamps types – many choices – original and generic lamps – they offer the entire lamp unit with the housing or the bulb by itself (original)
Alexandra Solodovnikova
rating: 5 / 5
Profesionist și prietenos, un sortiment mare de bunuri cu descriere detaliată și instrucțiuni, vă recomandăm (traducere)
Profesionální a vstřícné jednání, velký sortiment zboží s podrobným popisem a instrukcemi, doporučuji (original)
Soňa Medveďová
rating: 5 / 5
Întotdeauna o experiență bună, nu pot decât să recomand (traducere)
Always good experience, I can only recommend (original)
Chalkboard Signs
rating: 1 / 5
NU CUMPĂRAȚI DE LA ACEȘTI OAMENI Am cumpărat un bec de proiector original de la ei prin intermediul site-ului lor din Marea Britanie Projector-Parts.co.uk becul a ajuns deteriorat, are o bucată de sticlă spartă înăuntru și nu ar funcționa, am fost sfătuit să cumpăr un altul și odată ce primesc becul înapoi vor rambursa, ei bine, becul m-a costat 170 de lire sterline. M-a costat 35 de lire sterline să returnez articolul, apoi încă 47 de lire sterline pentru taxe vamale! Și apoi tipul ăsta mi-a rambursat doar o parte din sumă! Până la urmă m-a costat 150 de lire sterline! Pentru un bec spart, partea cea mai amuzantă este că mi-au perceput o taxă de reaprovizionare........de un bec spart! NU CUMPĂRAȚI DECÂT DACĂ LOCUIȚI ÎN ACEEAȘI ȚARĂ CA ȘI EI, ALTFEL VEȚI IEȘI BINE DIN BUZUNAR DACĂ ARTICOLUL SE DETERIOREAZĂ ÎN TIMPUL TRANSPORTULUI, CEEA CE SE ÎNTÂMPLĂ DESTUL DE DES, DE UNDE ȘI MOTIVUL PENTRU CARE DAU DOAR O RAMBURSARE PARȚIALĂ! (traducere)
DO NOT PURCHASE FROM THESE PEOPLE I purchased am original Projector bulb from them via their UK website Projector-Parts.co.uk the bulb arrived damaged it has a broken piece of glass inside it and would not work, i was advised to buy another and once they receive the bulb back the will refund, well the bulb cost me £170 It cost me £35 to return the item, then a further £47 vat customs! And then these guy only part refunded me! it ended up costing me £150! For a broken bulb the funniest part is they charged me a restocking fee........of a broken bulb! DO NOT PURCHASE UNLESS YOU LIVE IN THE SAME COUNTRY AS THEM OTHERWISE YOU WILL BE WELL OUT OF POCKET IF THE ITEM GETS DAMAGED IN TRANSIT WHICH WOULD HAPPEN QUITE OFTEN HENCE WHY THEY ONLY GIVE PART REFUND! (original)
Jaroslav Skalický
rating: 5 / 5
Achiziționarea lămpii și returnarea ulterioară (am aflat că problema cu proiectorul meu nu era la lampă) a fost fără probleme, lampa a fost luată înapoi și banii au fost creditați în cont. (traducere)
Nákup lampy i následné vrácení (zjistil jsem, že problém s mým projektorem není v lampě) proběhlo bez problémů, lampu převzali zpět a peníze přišli na účet (original)
Dmitrij Kurandin
rating: 5 / 5
Lămpile de mare proctor care durează (traducere)
Skvělé lampy do proektoru co vydrží (original)
Petr OLÁH
rating: 5 / 5
Mr Cement
rating: 5 / 5
Cooperare perfectă, livrare rapidă, comunicare foarte superioară, foarte recomandată. Aproape totul în stoc (traducere)
Perfektni spoluprace, rychla dodavka, velmi nadstandardni komunikace, vrele doporucuji. Skoro vse skladem (original)
Pagina

Dacă știți deja totul despre lămpi, treceți la alegerea lămpii potrivite

Ghis rapid de căutare lampă

Găsește lampa în două clicuri

Lămpi pentru proiector

Lămpi pentru TV